Thép dây đai băng tải sản xuất máy móc

Thép dây đai băng tải sản xuất máy móc
Chi tiết sản phẩm

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp cao su, á GROUP đã là các chuyên gia cho máy ép và nhà máy sản xuất vật liệu tấm phẳng và đúc sản phẩm. Kinh nghiệm, đổi mới và kiến thức chuyên môn cũng đặc trưng ép và thiết bị ngành công nghiệp cao su. Bên cạnh quá trình lập kế hoạch, thiết kế và sản xuất, á nhóm cũng thực hiện việc cài đặt và khởi động các thiết bị.


Hệ thống báo chí á nhóm cho các sản phẩm trong ngành công nghiệp cao su thuyết phục với lợi thế rõ ràng: chu kỳ thọ, độ tin cậy cao và efficiecny cũng như vô song

Nhóm á là rất thích hợp cho sản xuất đáng tin cậy và kinh tế của nhiều sản phẩm cao su khác nhau cho nhiều ứng dụng lines.repeat chính xác khi lấy các thông số trong suốt quá trình.


Yêu cầu thông tin