Cao su bàng quang / túi khí bảo vệ / máy cắt tay cao su

Cao su bàng quang / túi khí bảo vệ / máy cắt tay cao su
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng:


- Máy cắt loại này chủ yếu dùng để cắt cả hai đầu của Rubber Bladder (Rubber Airbag)

theo góc độ cụ thể 0-90Degree theo nhu cầu cụ thể của người dùng.

- Sau đó, cao su bàng quang (túi khí cao su) có thể được sử dụng để giữ và vulcanizing (curing)

(Đồng bộ Belt / Timing Belt, V-belt, V-Ribbed Belt / Nhiều V-Belt vv) trong Autoclave theo yêu cầu kỹ thuật.


Túi khí cao su bọc cao su để lưu hóa đai đồng bộ Hình ảnh Đầu trang View.JPG

Yêu cầu thông tin