Poly V Vành đai Cao su Bê tông / Cao su Airbag Xây dựng Máy

Poly V Vành đai Cao su Bê tông / Cao su Airbag Xây dựng Máy
Chi tiết sản phẩm

Sử dụng:

Máy này chủ yếu được sử dụng cho việc định hình (xây dựng) túi khí cao su / túi khí cao su được sử dụng để lưu hóa / bảo dưỡng đai điện

(V-Belt, Timing Belt và Poly V-belt vv) tự động.


Bong bóng cao su Đối với Vulcanize (Cure) V -Belt, Vành đai Thời gian, Poly V belt.jpgYêu cầu thông tin