Cao su nén ép các lưu hóa báo chí (kiểu khung)

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng:

Lưu hóa cao su tờ, thảm và sàn nhà với các bề mặt mịn hoặc tấm, chúng tôi cung cấp

Ánh sáng ban ngày nhiều máy ép với thiết bị nạp và unloader. Các máy ép đã được chứng minh cho

Nhiều thập kỷ qua. Do hoạt động chính xác của họ, họ đảm bảo sản xuất chất lượng cao, tinh vi

Và bề mặt tấm sản phẩm.

Tính năng:

1. nhấn trục lăn kích thước Customerized.

2. cụ thể áp Customerized.

3. nhiệt dầu, hơi nước hoặc nước nóng.

4. cao độ chính xác và tiết kiệm materail.

5. tốt nhất có sẵn.

6. cao độ tin cậy nhất.

 

Nhấn để tham khảo:

auto_797.jpg


  

 

Yêu cầu thông tin