Công ty TNHH công nghiệp Judong Qingdao là một cao su đầu trang cấp các lưu hóa báo chí các nhà sản xuất và nhà cung cấp, chào mừng để bán buôn cao su đúc báo chí, báo chí nóng cao su, cao su trục lăn các lưu hóa báo chí, ép thủy lực, nâng cao cao su chữa các báo chí từ chúng tôi nhà máy sản xuất, và kiểm tra giá với chúng tôi.