V đai tay đánh bóng (máy)

Ứng dụng:

Để cung cấp cho một tay áo vành đai ổ đĩa chính xác cao (V đai tay áo, Timing belt tay áo, V ribbed belt tay áo, poly v đai áo) đánh bóng (Grinding) dày độ chính xác tốt.


Timing Belt Sleeve Polishing Machine.JPG