Máy màng nhũ hoa lưu hóa tim

Đối với việc lưu lưu dây đai điện sau khi xây dựng.

Inlcude chữa đồng bộ đai, vành đai V và Poly v vành đai.


V lưu hóa buồng túi; Đồng bộ hóa lưu hóa buồng;

Thời gian buồng lưu hóa; Nhiều vali lưu hóa vành đai;

V buồng lưu hóa băng đầm; Cạnh thô được rèn khuôn v băng lưu hóa;

Sườn vế rộng; Khoang lưu hóa vít đa nêm


v belt vulcanizing chamber machine.jpg