Thảm cao su làm cho thiết bị

ỨNG DỤNG: 

Máy này được sử dụng cho thảm cao su làm cho các thiết bị từ các vật liệu hàng mệt mỏi bột cũ.


RUBBER MAT.jpg