Tốc độ trục lăn và tỷ lệ tốc độ

Lịch lăn tốc độ đề cập đến tốc độ thiết bị ngoại vi của các con lăn, để "m/min". Tốc độ con lăn là một tham số cho các đặc tính của lịch sản xuất và đặc tính của lịch một trong các thông số tiên tiến.

1, con lăn tốc độ

Con lăn các tốc độ theo lịch trình và sản xuất tự động hóa mức độ quyết định. Con lăn tốc độ nên có thể đáp ứng các yêu cầu của quá trình cán, cụ thể là, con lăn tốc độ được điều chỉnh.

Lăn tốc độ nói chung là 50 ~ 90 m/phút trên thế giới, cá nhân đã đạt đến 115 m/phút. Trên rolling tốc độ lên đến 50 m/min dây thép, lạnh: đúc, cán (hai cuộn cho tốt lăn áp lực trong sự vắng mặt của sợi dây trên dây), lăn trung bình tốc độ lên đến 30 m/min.