Nhiều vành đai và vành đai máy vắt hàng trống

Nhiều vành đai v và đai v-lưỡi váy thô dài được xây dựng theo các lớp cho các ống tay trên máy xây dựng trống. Lưu đọng trong nồi hấp, làm lạnh và lấy ra từ trống trong vũ nữ thoát y. Các tay áo poly v được cắt thành các vành đai có chiều rộng yêu cầu trên máy cắt viền Poly vá và mô tả trên máy nghiền cho dây đai poly v. Dây viền thô viền thô được sản xuất trên máy. Máy xây dựng trống được trang bị trạm quay dây thứ hai.


production of poly v-belt and long raw -edged v-belt drum building machine.JPG