Vành đai Poly V / V Ribbed Belt mài / mài mòn bánh xe

-Sườn mài (mài mòn bánh xe) cho nguyên Edge V-Belt

-Sườn mài(Mài mòn bánh xe)cho đa ribbed V - đai (V Ribbed Belt)

-Sườn mài(Mài mòn bánh xe)cho dải V BeltPK Belt Grinding Wheel ,Abrasive Wheel.jpg

V Belt Grinding Wheel , Grinding Disc, Abrasive Wheel.jpg

Rib Grinding Wheel for ribbed v belt , V belt grinding disc, Ribbed v belt grooving disc.jpg