Obturate cao su vành đai băng tải (SM3011)

Thông tin cơ bản


Mô tả sản phẩm

1. băng tải, với vành đai, qua bunchen mà làm cho nó điều chỉnh tốc độ lúc sẽ.
2. cao su đóng cửa hệ thống sưởi máy với chi nhánh không gỉ sắt, endyres, thối. Hệ thống được đóng lại. Capabitity bảo vệ nhiệt là tốt, sức mạnh có thể được lưu.
3. độc đáo không khí thải thiết bị hoàn thành hết strean và vapour mẫu lò hệ thống sưởi, để tránh ô nhiễm khí thải cho môi trường làm việc. Nó có thể được thực hiện một môi trường an toàn.