Máy thử nghiệm mài mòn đa điểm v.

Máy kiểm tra độ mỏi của V Belt; Thiết bị kiểm tra độ mỏi thời gian; Máy kiểm tra độ bền dây đai đồng bộ;

Automobile pk đai mệt mỏi thử nghiệm máy;

Nhiều máy kiểm tra mệt mỏi trong vành đai; Máy thử nghiệm mài mòn đa điểm v. CUT EDGE ZG. LIÊN HỆ: RUBBERMAC@163.COM


Poly v belt FATIGUE LIFE TEST MACHINE.jpg