Máy cắt dây đa cạnh

Sử dụng để cắt dây nêm đa thành miếng tháp theo kích thước yêu cầu bằng tay.


Multi Edge  Belt Cut Machine.JPG


Multi wedge belt cutting machine.JPG