Nút cổ chai máy

Đối với cán các quy trình, sản phẩm kích thước, chất lượng bề mặt là các tham số điều khiển quan trọng nhất. Các yêu cầu chung cho cuộn dây kích thước dọc theo chiều dài và chiều rộng độ dày dung sai ± 0.015mm và 0,05 mm, tương ứng; bề mặt nên được bằng phẳng và mịn. Nếu bạn không đáp ứng những yêu cầu này, rất khó để đảm bảo rằng bộ phim tiếp theo bọc nhựa PVC với tấm từ tính liên kết áp lực đồng đều, ảnh hưởng đến sức mạnh trái phiếu.