Tỷ lệ chiều dài đường kính

Con lăn dài và đường kính dùng để lăn dài và đường kính phần làm việc. Đây là các đặc tính của các thông số kích thước lịch.

1, con lăn dài

Con lăn dài đại diện cho tầm bắn tối đa của sản phẩm cán. Theo yêu cầu để giữ vị trí của tiền đạo của mảng được đặt ở cả hai đầu và do đó, hiệu quả chiều dài của con lăn lăn dài trừ độ dài không làm việc bề mặt (khoảng 15% của con lăn dài).

2, con lăn đường kính độ dài tỉ lệ

Cuộn làm việc phần đường kính và độ dài tỉ lệ độ dài tỉ lệ đường kính. Tỷ lệ chiều dài đến lịch chính đường kính của trục lăn (hoặc con lăn đường kính)