Bánh mài nhẵn theo tiêu chuẩn cho Vạt 36PK V (Vành Poly V)


Lò mài mài tùy chỉnh:

Vòng rãnh 36PK (Vòng mài) Đối với đai V băng Vành đai .jpg


Mô tả Sản phẩm
Mô hình ZG
Vật chất THÉP
Vật liệu thay thế Sắt xám
Điều trị bề mặt LỚP ÁO
Thủ công ĐÚC THÉP
Lòng khoan dung Ngày yêu cầu vẽ
Quá trình Đúc + Gia công (nếu cần) + Xử lý bề mặt
Ứng dụng Phần máy  
Đóng gói Gói tiêu chuẩn với bộ phim nhựa, thùng carton;
Trường hợp gỗ; Hộp sắt, pallet hoặc container
Thời gian dẫn Mẫu: 20 ngày
Hàng loạt: 30 ngày
Hỗ trợ thiết kế PDF, CAD Tự động, Solidwork