Tham số đặc trưng

Đặc tính của lịch rất nhiều thông số, bao gồm các cuộn số và gõ của mảng, con lăn, lăn đường kính và độ dài của các phạm vi tốc độ, tốc độ và năng lực sản xuất, các sản phẩm cán dày tối thiểu và dung sai độ dày, áp lực ngang con lăn và ổ điện.