Khuôn mẫu ô tô Timing

  1. Đối với việc xây dựng đai V-cạnh thô, đai đồng bộ và đai Poly-V;

    Hoàn thành thủ tục suhc như dây rải và cao su tấm cán.

2. Đơn vị căng dây kép và Bốn trạm làm việc cao su Thiết bị cất cánh.

3. Kiểm soát bởi PLC và HMI. Hoạt động hoàn toàn tự động.

4. Tech.parameters

- Dãy khuôn đúc khuôn: 500-3500mm
- Chiều cao hiệu quả trống khuôn: 1000mm
- Chiều dải dây: 1-10mm / r
- Căng dây: 10-80N


automotive timing belt molding machine.png