Máy tạo hình AirBag (xây dựng) cho Vulcanize V-Belt, và Timing Belt và Poly V-belt

Máy tạo hình AirBag cho V-Belt, Vành đai Thời gian và Vòng Poly Vành đai.jpg


Túi khí cao su Vulcanize V -Belt, Vành đai định thời, Vòng Poly Vs.