22 inch mở hai cuộn cao su trộn máy

Chi tiết sản phẩm (XK-550 đầu RA KÉP)

Các tính năng thông số kỹ thuật/đặc biệt quan trọng:

 • Kết hợp máy cán

 • Lăn đường kính: 160, 250, 360, 400 và 450 mm

 • Cuộn làm việc chiều dài: 320, 620, 900, 1000mm

 • Mặt trận roll linera tốc độ: 9, 16.3, 16,7, 18.65M / phút

Chính lợi thế cạnh tranh:

 • Giao hàng nhanh chóng

 • Phê duyệt chất lượng

 • Danh tiếng

 • Dịch vụ

 • Nước xuất xứ

 • Bao bì

 • Giá

 • Tính năng sản phẩm

 • Hiệu suất sản phẩm


Thị trường xuất khẩu chính:

 • Asia

 • Đông Âu

 • Trung Đông/Châu Phi